Úvodní stránka Sledování mobilů.cz

Mobilní aplikace

Pro zobrazení pohybu sledované osoby můžete použít i naši Android aplikikaci LogBookie, kterou zároveň využíváme pro monitoring vozidel. Iphone aplikace je v přípravě.

Aplikaci LogBookie můžete stáhnout na Google Play, historii pohybu naleznete v aplikaci pod položkou kniha jízd, aktuální polohy v sekci Přehled vozidel.

Verze je použitelná pouze pro tarif Standard a Profi.

Pro přihlášení použijste svoje přihlašovací údaje ke službě Sledování mobilu.

Aplikaci stahujte zde.
Žádné pořizovací náklady stačí pouze Váš stávající telefon

Žádné pořizovací náklady stačí pouze Váš stávající telefon
Služba funguje bez instalace software do telefonu

Služba funguje bez instalace software do telefonu
Nevybíjí baterii telefonu

Nevybíjí baterii telefonu
Okamžité zprovoznění služby

Okamžité zprovoznění služby
Naše projekty: www.logbookie.eu   www.kniha-jizd-zdarma.cz   www.expanzo.com   www.freelogbook.biz